"POL-HELIX"                                   

 Andrzej Wieczorkowski            Tel./Fax: 16 623 28 74 

 37-514, Morawsko 24                    GSM: 501 455 717

 NIP: 7921582466                     e-mail: biuro@polhelix.pl